Search

| 育兒心得 | 珮夫人鼻爽貼♡♥ 舒緩睡覺鼻塞

宜家咁嘅環境,少少唔舒服都好驚

最近我同布甸仔都有d鼻敏感,一黎驚去睇醫生

二黎睡覺時鼻塞搞到塞住塞住都瞓得唔好,身體抵抗力都差d

第二日番工又要湊小朋友真係好無精神

朋友介紹🌺珮夫人鼻爽貼🌺可以舒緩睡覺鼻塞同鼻敏感引致嘅鼻塞

珮夫人信譽良好,有超過60年歷史,產品優質

6個月或以上小朋友或者成人睡覺時有鼻塞問題都啱用

全天然成份,全無藥性

不含樟腦,G6PD患者適用,安全又可靠

所以我都好放心俾布甸仔

雖然布甸仔無G6PD,但身體正常都唔好聞咁多樟腦啦!

我同布甸仔一盒兩份用,用完都覺得效果唔錯,見佢夜晚瞓得好咗又無扭計

🌺珮夫人鼻爽貼🌺用全天然歐洲精油製造

香味舒適,唔會好攻鼻

而且個味好long lasting,8小時都仲有味

效力持久顯著

唔會話用一陣就無曬味

以前用薄荷膏搽完一陣都揮發晒

🌺珮夫人鼻爽貼🌺唔洗痴係皮膚上

就咁貼係衫上就得,貼係心口附近就ok

痴得好實,而且搣番岀黎都唔會有膠水漬,唔怕整爛件衫!

唔洗痴係皮膚上面,皮膚較敏感嘅朋友都唔洗驚!

我已經轉用呢隻喇,正貨有保證!

==========================

🌺珮夫人鼻爽貼-5片裝 🌺

萬寧同屈臣氏都做緊優惠!平均$36.6/盒

萬寧、屈臣氏、華潤堂、惠康、莎莎、卓悅、藥房有售

664 views