Search

時代廣場新打卡點。Colours in Nature

時代廣場最近開左個以 大自然的色彩 為主題的展覽 有六個打卡點*3* 分別係動物屋 、沙漠屋 、瀑布屋 、水晶屋 、雪屋 、森林屋


★動物屋★

被野生動物包圍

差D搵唔到自己..哈哈


★沙漠屋★

有三棵不倒仙人掌

用BOOMERANG影都幾有趣


★瀑布屋★

在瀑布下的我 洗滌心靈

★水晶屋★

坐上水晶寶座

Be The Queen


★雪屋★

我覺得係最美的屋仔

白色的樹上掛住閃閃的燈光


★森林屋★

原來我唔記得去影...

係2樓T^T


Colours in Nature 大自然的色彩 時間:10am-10pm 第一期:6月13– 30日 地點:香港銅鑼灣時代廣場地下 & 2樓

403 views