Search

小一面試訓練班

疫情持續,知道好多小學面試都變為網上進行💻,為咗讓霖B好好準備迎接K2下學期嘅小一面試挑戰,無論到時係乜嘢面試模式都能有信心面對,我哋上緊 #Funtasy 專為K1升K2小朋友而設嘅 "#小一面試訓練班"。

每個月有8-10堂一對一嘅網上訓練,每星期兩堂,每堂15分鐘,對3歲多嘅霖B嚟講啱啱好!

課程內容好豐富,有認識自己🎤、情緒圖🎭、故事導賞📖、圖片配對🧩、畫畫show & tell🎨 等等。

老師以中文及英文問答方式同小朋友互動,過程中亦細心引導小朋友作答,教導相關技巧,好玩又學到嘢,氣氛相當好。

Funtasy 老師具備專業面試經驗👍(包括前國際學校主任與老師),課程有效補充並加強K1應有知識,另外亦有為K2升K3 小朋友而設及指定學校嘅面試實戰班,循序漸進,讓小朋友實習小一面試內容,打好基礎。

每星期老師都會透過 whatsapp 同我哋分析返霖B嘅進度📈,仲會提供實用貼士和家居小遊戲🤹,等我哋可以響屋企同小朋友玩,加強訓練。

疫情下無論小朋友或家長都面對好多未知數🕵️,任何面試形式都會有機會遇到,與其擔心,不如趁呢段時間為小朋友打好個底💪,預早熟習一下面試模式,到真正面試時就可以輕鬆面對!


大家都不妨幫小朋友好好準備一吓啦!🥰

. . FunTasy 電話:2601 1210/ Whatsapp: 5596 7566 地址:九龍灣宏光道8號創豪坊527室 Facebook:https://www.facebook.com/FunTasy2018/ 網址:www.funtasyhk.com . . . #Funtasy幼樂坊 #小一面試班 #面試班 #網上班 #K1 #K2 #K3 #interview #幼兒教育 #Playgroup #hkkids #親子blogger #素食blogger #素食家庭 #vegetarian #hkblogger #hkinfluencer #momslife #hkmom #mommyblogger #veggieblogger #veggiemom #coolhker #霖B與媽媽之日常 ...................................................... 請 like, follow, subscribe 緊貼我哋最新資訊: FB https://www.facebook.com/BabyJasminesDiary/ IG www.instagram.com/babyjasminesdiary/ Youtube http://bit.do/e5yMV

776 views