Search

寶寶旅行check list


寶寶終於衝出香港✈️,第一次去旅行,選擇左去東京。🇯🇵未出發前我已經好擔心,始終第一次帶住寶寶出遠門。發現帶BB出門真係好多好多嘢要執呀!🎒💦今次就同大家分享下我嘅寶寶出門旅行物品check list 啦。✅

332 views